• en
  • et
  • lv
  • lt
  • ru
  • pl

Dzieje Oji Group idą w nogę z rozwojem całego przemysłu papierniczego Japonii.

Współczesna produkcja wyrobów papierniczychw Japonii rozpoczęła się1873 roku w Oji-murze.

Ej-iti-Szibusawa po wizycie do Europy w składzie delegacji Tokugawa Akitake pozostał pod wielkim wrażeniem od kultury zachodniej. Później pracował nad utworzeniem spółki papierniczej «dla kraju i społeczeństwa», a w roku 1873 otworzył własną papiernię. Po upływie dwudziestu lat spółka zostałaprzemianowana na „Oji Paper”na znak miejsca jej powstania. W 1933 roku „Oji Paper” połączyła się z „Fuji Paper” i „Karafuto Industries”, przekształcając się w korporację ogarnęła 80% rynku papierniczego Japonii.

Mając za plecami niemalże140-letniąhistorię rozwoju, grupa spółek Oji pozostaje lideremprzemysłu papierniczego Japonii. W szybko zmieniających się warunkachspołecznych i gospodarczych Grupa Spółek Oji dąży do realizacji nieograniczonego potencjału i wnosi dalszy wkład do rozwoju społeczeństwa poprzez rozwójbiznesu, który wymyka poza ramy sfer gospodarczych Grupy Spółek Oji.